Përmbledhje e projektit “Promovimi dhe komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”

3 prill 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka përmbyllur me sukses implementimin e projektit “Promovimi dhe Komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”. Gjatë këtij projekti, në Kosovë dhe Serbi janë implementuar 82 aktivitete duke përfshirë: artikuj të shkruar për projektin, punëtoritë, tryeza të rrumbullakëta, TV debatet, seminaret, konferencat, publikimet, komunikim në rrjetet sociale dhe ueb faqe si dhe takimet e konzorciumit.

Këto aktivitete janë paraqitur  sipërmbledhje për të ofruar një pasqyrë të detajuar të tyre si dhe për të ofruar një pasqyrë të rezultateve të arritura me këto aktivitete. Përmbledhjen mund ta lexoni këtu.

Projekti “Promovimi dhe Komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja” u mbështet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze në Kosovë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More