Përmbledhje e projektit “Promovimi dhe komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”

3 prill 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka përmbyllur me sukses implementimin e projektit “Promovimi dhe Komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”. Gjatë këtij projekti, në Kosovë dhe Serbi janë implementuar 82 aktivitete duke përfshirë: artikuj të shkruar për projektin, punëtoritë, tryeza të rrumbullakëta, TV debatet, seminaret, konferencat, publikimet, komunikim në rrjetet sociale dhe ueb faqe si dhe takimet e konzorciumit.

Këto aktivitete janë paraqitur  sipërmbledhje për të ofruar një pasqyrë të detajuar të tyre si dhe për të ofruar një pasqyrë të rezultateve të arritura me këto aktivitete. Përmbledhjen mund ta lexoni këtu.

Projekti “Promovimi dhe Komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja” u mbështet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze në Kosovë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More