Agjenda e Reformave Evropiane për Kosovë: Sfidat e këtij plani të mirë

11 nëntor 2016 – Në përvjetorin e parë të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova dhe BE-ja filluan një dialog tjetër më 11 nëntor 2016, Agjenda për Reforma Evropiane (ERA). Dokumenti përmban 22 prioritete dhe 130 veprime në fushat e qeverisjes, sundimit të ligjit, rritjes ekonomike, konkurrencës, arsimit dhe krijimit të vendeve të punës. Mundësitë janë […]