Edukimi dhe Hulumtimi në Tajonin e Ballkanit Perëndimor: Vlerësim i Përvojave të Vendeve dhe i Performancës së tyre në Programet e Financuara nga BE-ja (Studim i rastit: Shqipëria, Kosova dhe Serbia)

Ky studim rajonal është përgatitur në kuadër të projektit “Krijimi i sinergjisë në Ballkanin Perëndimor për forcimin e arsimit, hulumtimit dhe shkencës”, mbështetur nga Fondi i Ballkanit Perëndimor. Ai zbatohet nga një ekip i ekspertëve nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri në partneritet me Grupit për Hulumtimin e Politikave në Ballkan, Kosovë, dhe Lëvizjen Evropiane në Novi Sad, Serbi.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More