Barometri i progresit të Kosovës për vitin 2021- Vlerësim 8-dimensional i fushave kryesore të politikave

Raporti i ri i politikave të Grupit të Ballkanit, Barometri i progresit të Kosovës për vitin 2021- Vlerësim 8-dimensional i fushave kryesore të politikave, vlerëson përparimin e Kosovës në fushat kyçe të politikave.

Përmes një instrumenti monitorues që përbëhet nga 8 dimensione: Sistemi i Ligjit, të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore, Demokratizimi, Ekonomia, Zhvillimi i Qëndrueshëm, Arsimi, Shëndetësia dhe Marrëdhëniet e Fqinjësisë së Mirë, synojmë të matim progresin e Kosovës dhe të sjellim më shumë të dhëna në sipërfaqe. Kjo strukturë është ndarë në trembëdhjetë (13) indikatorë dhe gjashtëdhjetë e pesë (65) nën-indikatorë, të cilët përdorin mjetet e vlerësimit, mjetet e verifikimit dhe burimet e verifikimit nga një shumëllojshmëri burimesh lokale, rajonale dhe ndërkombëtare. Indikatorë ofrojnë një qasje empirike në matjen e përparimit të Kosovës në fusha kyçe të politikave. Duke krahasuar të dhënat me vitin 2020, raporti mat përparimin e institucioneve në vitin 2021 në formë numrash dhe përqindjesh.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More