Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor

Raporti i ri i Grupit për Ballkan Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor, ofron statistika dhe rekomandime se si duhet të veprojnë institucionet e vendit për të siguruar menaxhim efikas të trendeve të migrimit dhe për të parandaluar largimin e fuqisë punëtore në sektorin e shëndetësisë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: