Agjenda për Reforma Evropiane: Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit – Raporti i Progresit

Published at: 20 Tet 2017

20 tetor 2017 – Agjenda Evropiane e Reformës (ERA) u prezantua si një përpjekje për të rritur vëmendjen e Qeverisë së Kosovës për çështje të rëndësishme, që lidhen me Qeverisjen e Mirë dhe Sundimin e Ligjit; Konkurrenca dhe Klima e Investimeve; Punësimi dhe arsimi. Qeveria e njeh ERA si një gjenerator të rëndësishëm të reformave. Inicuar nga Komisioneri i BE-së për Politikat e Fqinjësisë Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit (DG NEAR), Johannes Hahn, ERA është gjithashtu një dialog i nivelit të lartë midis Kosovës dhe BE-së. Dokumenti ishte krijuar për të rregulluar reformat prioritare që do të përmirësojnë performancën e institucioneve dhe shpresojmë të shpejtojnë përparimin e ngadaltë të Kosovës drejt BE.