Fuqizimi i grave dhe vajzave; Rritja e sigurisë dhe gjithëpërfshirjes nëpërmjet nxitjes së dialogut politik në Kosovë

Që nga marsi i vitit 2016 Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG) lehtëson Dialogun e Ndërmjetësimit mes liderëve të qeverisë dhe opozitës në Kosovë. BPRG është organizata e parë dhe e vetme lokale që ka arritur të sjellë në tryezën e bisedimeve lidershipin politik të pesë partive kryesore parlamentare. Si grup i ekspertëve të pavarur dhe të paanshëm, BPRG ka arritur që zhvillimet politike t’i orientojë me sukses drejt stabilitetit dhe qasjes më demokratike.

Qëllimi i projektit është që:

  • përfshijë minoritetet në procesin e nxitjes së një kulture të dialogut që forcon stabilitetin politik dhe parimet demokratike;
  • përfshijë grupet parlamentare dhe ato të grave në krijimin e konsensusit për çështjet kryesore politike; dhe në arritjen e konsensusit për reformat kryesore për integrim në BE;
  • fuqizojë rolin e të rinjëve në politikë dhe t’i kontribuojë valës së re të ndryshimeve brenda partive politike.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More