Konsolidimi i Paqes dhe Shtet-ndërtimit

Projekti synon të mbështesë përafrimin e Kosovës dhe Serbisë nëpërmjet ndihmës së dhënë për liderët kosovarë dhe serbë të të gjitha niveleve, në mënyrë që ata t’i kuptojnë këndvështrimet, qëllimet dhe interesat e njëri-tjetrit, si dhe atë se si ndikojnë politikat e tyre në jetën e njerëzve. Ne synojmë të nxisim integrimin e komunitetit serb, nëpërmjet përdorimit të rrjetit tonë unik dhe të gjerë të kontakteve në veri të Kosovës. Po ashtu, ne synojmë të ndihmojmë në fuqizimin e institucioneve shtetërore të Kosovës dhe sundimit të ligjit.

Qëllimi ynë i dytë është transmetimi i punës së trashëguar pesëmbëdhjetë-vjeçare të Grupit të Krizave në Kosovë, nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të organizatave vendore të shoqërisë civile. Njësoj sikurse Grupi i Krizave, edhe Grupi për Ballkan punëson në mënyrë të barabartë studiues dhe analistë politikë nga radhët e të gjitha etnive, për të ndërtuar kështu një ekip të përzier të përbërë nga studiues dhe analistë politikë të kualifikuar dhe të trajnuar. Grupi për Ballkan është i vetmi grup i ekspertëve, pjesë e të cilit janë shqiptarët dhe serbët që bashkëpunojnë ngushtë në hulumtimet e përbashkëta, në hartimin e raporteve dhe në punët e  avokimit. Puna në Grupin për Ballkan studiuesve shqiptarë iu ofron përvojën e punës me komunitetin serb të veriut të Kosovës, si dhe përvojën e analistëve serbë në raport me Qeverinë e Prishtinës. I gjithë stafi trajnohet për hulumtime, analiza, hartimin e raporteve dhe për avokim, derisa të arrijë një standard të lartë ndërkombëtar.

Ambicia jonë është krijimi i një grupi lider dhe multietnik të ekspertëve në Kosovë. Pas punës në Grupin për Ballkan ish-punonjësit do të jenë të përgatitur për poste në shoqërinë civile ose në qeveri, duke transmetuar kështu tutje aftësitë dhe standardet e ftuara. Rrjeti i marrëdhënieve tona, që shkojnë përtej ndarjeve etnike, do të jetë një vlerë e çmueshme për të sapo-diplomuarit në Grupin për Ballkan. Qëllimi është që të themelojmë një grup studiuesish dhe analistësh shqiptarë dhe serbë brenda Grupit për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG), mendimet dhe idetë e të cilëve ndikojnë te politikbërësit dhe akterët ndërkombëtarë, dhe të cilët janë të përkushtuar për ndërtimin e një shoqërie të fuqishme, stabile dhe përparimtare në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More