Gjykata Komerciale e Kosovës

Grupi për Ballkan, në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Kosovës, financuar nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë ka lansuar video-animacionin për Gjykatën Komerciale (në 3 gjuhët: Shqip, Anglisht dhe Serbisht), e cila informon për rëndësinë, detyrat dhe kompetencat e gjykatës. Në këtë gjykatë janë të angazhuar një numër i mjaftueshëm i Gjyqtarëve dhe stafit mbështetës […]

Grupi për Ballkan ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi me Komunën e Prishtinës

15 Mars 2022 Ambasadori Norvegjez Jens Erik Grøndahl, Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe Drejtori Ekzekutiv i Grupit për Ballkan Naim Rashiti, nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi. Objektivi i këtij memorandumi është forcimi i kapaciteteve të kabinetit të kryetarit, rritja e efikasitetit, zbatimi më i mirë i prioriteteve dhe projekteve, rritja e bashkëpunimit me institucionet […]