Grupi për Ballkan mbajti webinarin e tretë me Rrjetin Alumni