Grupi për Ballkan mbajti webinarin e tretë me Rrjetin Alumni

05 prill 2022

Në kuadër të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë” Grupi për Ballkan organizoi webinar me temë “Efiçienca në Energji” me ligjëruese, znj. Rinora Gojani

Gjatë Webinar-it u prezantua në lidhje me: Efiçiencën në Energji dhe Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë dhe Gjendjen e Sektorit të Energjisë në Kosovë.

Ndër të tjera pjesëmarrësit diskutuan edhe për mundësitë për të ardhmen e sektorit të Energjisë së Kosovës, duke analizuar se si t’i tejkalojmë pengesat dhe cilat janë strategjitë që duhet ndjekur për një sektor të qëndrueshëm Energjetik.

Në këtë diskutim të pranishëm ishin të rinjtë nga partitë e ndryshme politike, pjesë të Rrjetit Alumni, rrjet ky i krijuar për të rinjtë e partive politike, që kanë qenë pjesëmarrës në Programin Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë”

Programi Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë” financohet nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More