Grupa za Balkan u okviru Alumni mreže je održala treći vebinar

05. aprila 2022

U okviru Alumni mreže „Mladi u politici“, Grupa za Balkan je organizovala vebinar na temu „Energetska efikasnost“ sa predavačicom gđom Rinorom Gojani

Tokom vebinara predstavljeno je: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije na Kosovu i stanje energetskog sektora na Kosovu.

Između ostalog, učesnici su razgovarali o mogućnostima za budućnost energetskog sektora Kosova, analizirajući kako prevazići prepreke i koje strategije treba slediti za održiv energetski sektor.

U ovoj diskusiji su bili prisutni mladi iz različitih političkih partija, deo Alumni mreže, mreže kreirane za mlade iz političkih partija, koji su učestvovali u Izvršnom programu „Mladi u politici“

Izvršni program „Mladi u politici“ se finansira od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More