Grupi për Ballkan nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Kuvendin e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë