Kosova: Pushteti lokal dhe Integrimi i Serbëve

Projekti u zhvillua si përgjigje ndaj zgjedhjeve të parregullta në veri të Kosovës, të mbajtura në vitin 2013. Pjesë e aktiviteteve të projektit ishin edhe intervistat që, mes tjerash u realizuan me lidershipin e Kosovës, me kryetarë komunash, me pjesëtarë të enklavave serbe në komunat me shumicë shqiptare, me fokus-grupe të përbëra nga studentët, me mjekë, dhe me përfaqësues të OJQ-ve. Rezultati prodhoi raportin që përkufizon zgjedhjen e politikave për avancimin e integrimit të serbëve në veri të Kosovës.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More