Letër drejtuar Kryetares dhe Kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe grupeve parlamentare