Letër drejtuar Kryetares dhe Kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe grupeve parlamentare

Rritja e llogaridhënies së institucioneve përmes ndarjes së përgjegjësive dhe përbërjes së komisioneve parlamentare

6 shkurt 2019 – Grupi për Ballkan i’u është drejtuar kryetares së kuvendit, kryesisë së kuvendit dhe grupeve parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës  lidhur me procesin e krijimit te komisioneve parlamentare.

Përmes kësaj letre kërkohet, vendosja, ndarja dhe formimi i komisioneve parlamentare në funksion të rritjes së llogaridhënies së institucioneve, ndarjes së përgjegjësive, ngritjes së balancit të pushteteve dhe përfaqësimit të barabartë politik dhe gjinor.

Së shpejti Grupit për Ballkan do të publikoj raportin mbi  Rregulloren e Punës së Kuvendit të Kosovës, i cili shpërfaqë ndryshimet e duhura për të përmirësuar procesin legjislativ. Raporti përmban një numër rekomandimesh të rëndësishme të cilat adresojnë drejtpërdrejtë mangësitë e rregullores së tanishme të Kuvendit.

Lexo letrën e plotë këtu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More