Pismo upućeno predsedniku, predsedništvu Skupštine Kosova i šefovima parlamentarnih grupa