Punëtori: “Diskutim me ekspert lidhur me procesin e Dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë”