Izgradnja tink-tenka svetskog ranga na Balkanu

Projekat ima za cilj jačanje internih kapaciteta BPRG-a (tj. pružanje obuke osoblju, nabavku statističkog softvera) i poboljša kvaliteta svojih rezultata. Grant omogućava BPRG-u da u potpunosti iskoristi svoj postojeći i nadolazeći ljudski kapacitet i poveća svoju sposobnost da se uspešno zalaže za promenu politika.

Objektivi:

Predloženi projekat teži postizanju sledećih objektiva:

  • Povećati kvalitet istraživačkih rezultata stručnjaka BPRG sticanjem naprednih kvantitativnih veština i alata
  • Podsticanje razvoja novog programskog područja i upotpunjavanje postojeće ekspertize potrebnim instrumentima za visokokvalitetna istraživanja i analize
  • Izrada alata i ljudskih resursa za bolju vidljivost i uticaj rada BPRG-a
  • Korišćenje inovativnih alata za povećanje interesovanja institucija, medija i javnosti za rad BPRG-a
  • Konsolidacija unutrašnje upravne strukture kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal Upravnog odbora i Savetodavnog odbora za doprinos daljem razvoju BPRG-a.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More