Podrški obećanju: Komunikaciona kampanja CVE

Projekat se sastoji od sveobuhvatne kampanje komunikacije u cilju povećanja građanske svesti o posledicama ekstremizma i verskog radikalizma na Kosovu. Glavne aktivnosti (tj. FDG, otvorene debate) su locirane u opštinama Uroševac, Vučitrn i Glogovac, odakle se je veliki broj boraca pridružio borbi za džihad u Siriji i Iraku.

Ciljevi projekta:

Uticaj na radnje/ponašanja: Ohrabriti ciljanu publiku da traži više informacija o posledicama ekstremizma i verskog radikalizma i proaktivno preduzme preventivne mere za sprečavanje ekstremizma u saradnji sa relevantnim institucijama i partnerima.

Uticaj na društvene norme: Promovisanje prevencije i prijavljivanje radikalizacije među našom ciljanom javnošću, u svim fazama procesa regrutovanja. Ovo uključuje sprečavanje i prijavljivanje mesta regrutovanja, identifikovanje njihovih ciljeva, uverenja, načina ubeđivanja itd. Naša kampanja će takođe pokušati da utiče na socijalne norme kako bi naša ciljana publika razgovarala sa vršnjacima o velikim opasnostima direktnog uključivanja u terorističke aktivnosti.

Podizanje javne svesti i znanja o posledicama radikalizma i značaju suprotstavljanju VE ideologijama, kako rečima tako i u praksi. U bliskoj saradnji sa drugim timovima, „Podržite obećanje“ će javnosti pružiti priliku da nauči o ekstremizmu i verskom radikalizmu, kao i da iznese svoje brige i odgovori na relevantna pitanja na forumima posle kampanje, koje organizujemo.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More