Tranzicioni në veri të Kosovës pas Marrëveshjes së Brukselit

Qëllimi Qëllimi i projektit është që Beogradit, Prishtinës dhe akterëve të interesuar ndërkombëtarë t’iu ofrohet të kuptuarit e qartë të këndvështrimeve dhe opsioneve të popullësisë dhe udhëheqësisë së veriut të Kosovës, por edhe i formësimit të politikave që mund të sigurojnë mbështetje lokale dhe pjesëmarrjen aktive të veriut të Kosovës, në kontekstin e Marrëveshjes së […]