Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor” paraqet një analizë krahasuese të Zonës Ekonomike Rajonale, të ashtuquajturit “mini-Shengen” dhe Tregut të Përbashkët Rajonal.

Shumë iniciativa rajonale janë ndërtuar në Ballkanin Perëndimor gjatë viteve të fundit, dhe ato vazhdojnë të shfaqen çdo vjet. Sidoqoftë, strukturat e tyre mbeten të dobëta, të ndjeshme ndaj goditjeve politike të herëpashershme, dhe ato sjellin ndryshime të kufizuara në bashkëpunimin rajonal dhe pak përfitime për qytetarët e të gjitha vendeve. Ndër iniciativat e shumta rajonale, më të debatuarat kanë qenë:

  1. Zona Ekonomike Rajonale
  2. I ashtuquajturi “mini-Shengeni”
  3. Tregu i Përbashkët Rajonal

Ballkani Perëndimor do të duhet të punojë në shumë fronte, duke përfshirë zgjidhjen e çështjeve bilaterale dhe përmirësimin e marrëdhënieve me njëri-tjetrin, si parakushti kryesor për bashkëpunimin rajonal. Për më tepër, kapacitetet zbatuese do të duhet të përmirësohen dhe bashkëpunimi rajonal do të duhet të jetë më i lartë në agjendën e politikave për qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More