Ikja e mjekëve nga sistemi publik shëndetësor kërkon reagim urgjent

Grupi për Ballkan publikon raportin Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor, duke ofruar statistika dhe rekomandime se si duhet të veprojnë institucionet e vendit për të siguruar menaxhim efikas të trendeve të migrimit dhe për të parandaluar largimin e fuqisë punëtore në sektorin e shëndetësisë. Raportin e plotë e gjeni këtu https://bit.ly/3UEpKBd

Tryezë diskutimi Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor

15 dhjetor 2022 Grupi për Ballkan mbajti tryezën me temë Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor, ku u bë prezantimi i hulumtimit me të njejtën temë. Të ftuar në këtë tryezë ishin zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekeve, Oda e Infermiereve, Federata e Sindikatës së Shëndetësisë së Kosovës, Departamenti për […]

Grupi për Ballkan lansoi Policy Idea Lab

28 tetor 2022 Grupi për Ballkan lansoi platformën më të re, “Policy Idea LAB”. Kjo platformë synon të sjellë hapësirë të re, ku zyrtarët, ekspertët, komuniteti i OSHC-ve, akademikët dhe zyrtarët e tjerë publikë, mund të ndajnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për çështje të rëndësishme të politikave për vendin. Policy Idea Lab do të […]