Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat

Published at: 1 Tet 2020

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat” përshkruan në detaje procesin e dialogut, marrëveshjet e arritura dhe e shqyrton nivelin e zbatueshmërisë së tyre. Ky raport do të shërbejë për të krijuar një sistem më të mirë të memories institucionale në qeveri. Gjithashtu, raporti i trajton sfidat dhe arritjet kryesore të dialogut teknik si dhe ofron rekomandime konkrete për t’i adresuar ato sfida dhe për të siguruar implementimin e marrëveshjeve.