Dialogu politik për marrëveshje për reforma dhe zgjidhjen e krizave të vazhdueshme politike

Projekti promovon fuqizimin demokratik, bashkëpunimin dhe dialogun për reforma, për t’i dhënë kështu fund krizës politike, nëpërmjet diskutimeve për Dialogun Politik që zhvillohen në kuadër të tij. Tryezat e rrumbullakëta për Dialogun janë njëri prej aktiviteteve të BPRG-së, që si pilot-projekt u lansua me sukses në mars të vitit 2016, kur anëtarët e lartë të partive politike u mblodhën në një tryezë të rrumbullakët që në fokus kishte gjetjen e rrugëdaljes nga kriza. Granti u përdor për mbështetjen e diskutimeve për Dialogun, të cilat u organizuan nga muaji mars deri në maj të vitit 2016.

Qëllimi:

Synimi përfundimtar i projektit është zgjidhja e krizës politike dhe parandalimi i shfaqjes së dhunës, si dhe shtyrja përpara e agjendës shtetndërtuese të Kosovës.

Duke ndihmuar zhvillimin e raporteve të punës mes gjithë partive politike do të krijohet një atmosferë “më normale” e punës, e cila do të kontribuojë në kthimin e funksionalitetit të plotë të institucioneve – veçanërisht Kuvendit.

Përmes identifikimit të temave dhe çështjeve me interes të përbashkët, projekti do të shpiej drejt një marrëveshje politike të nxitur nga reformat, e cila i adreson pikat kryesore të mosmarrëveshjes dhe që rezulton me reforma dhe zgjidhje konkrete politike.

Projekti jep një kontribut të rëndësishëm në parandalimin e dështimit të shtetit, i cili ka gati dy  vjet që duket në horizont.

Qëllimet përfshijnë:

Arritjen e konsensusit për çështjet kryesore politike të Kosovës (përfshirë këtu dialogun me Serbinë)

Mundësimin e funksionimit të plotë të institucioneve (përfshirë këtu kthimin e partive opozitare në Kuvend)

Zhvillimin e kulturës së dialogut politik në Kosovë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More