Grupi për Ballkan ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi me Komunën e Prishtinës