Kosova 2020: Agjenda Sfiduese për Qeverinë e Re

Published at: 17 Dhj 2019

Raporti, Kosova 2020: Agjenda Sfiduese për Qeverinë e Re, paraqet priorietet kryesore me të cilat qeveria e re duhet të merret duke i trajtuar ato në mënyrë sektoriale. Raporti i shtjellon reformat e nevojshme në qështjet si madhësia dhe struktura e kabinetit qeveritar, administrata publike, ERA, MSA-ja, dialogu me Serbinë, politikën e jashtme, drjetësinë, arsimin, shëndetësinë, ambientin si dhe zhvillimin ekonomik.

Raporti poashtu përshfaq vështirësitë të cilat pengojnë zhvillimin e këtyre sektorëve dhe ofron rekomandime për mënyrën dhe qasjen se si qeveria e re duhet t’i adresojë këto prioritete.