Kosova 2020: Agjenda Sfiduese për Qeverinë e Re

Raporti, Kosova 2020: Agjenda Sfiduese për Qeverinë e Re, paraqet priorietet kryesore me të cilat qeveria e re duhet të merret duke i trajtuar ato në mënyrë sektoriale. Raporti i shtjellon reformat e nevojshme në qështjet si madhësia dhe struktura e kabinetit qeveritar, administrata publike, ERA, MSA-ja, dialogu me Serbinë, politikën e jashtme, drjetësinë, arsimin, shëndetësinë, ambientin si dhe zhvillimin ekonomik.

Raporti poashtu përshfaq vështirësitë të cilat pengojnë zhvillimin e këtyre sektorëve dhe ofron rekomandime për mënyrën dhe qasjen se si qeveria e re duhet t’i adresojë këto prioritete.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Balkans Group is looking for experts/consultants on Energy Security, who can deliver high-quality policy analysis, and have in-depth knowledge of energy policy in the WB6.
For more details, visit the following link 🔽

Load More