Kosova: Trendet e Migrimit Kërkojnë një Qasje të Re Strategjike

Published at: 14 Tet 2020

Raporti i ri i politikave të Grupit të Ballkanit “Kosova: Trendet e Migracionit Kërkojnë Një Qasje të Re të Politikave” ofron një analizë të thelluar e trendëve të migrimit në Kosovë, të cilat kanë kaluar nga emigrimi i parregullt në atë të rregullt, strukturat institucionale për qeverisjen e migracionit dhe potenciali për zhvillim socio-ekonomi përmes migrimit. Raporti gjithashtu ofron një sërë rekomandimesh institucionale dhe të politikave të cilat institucionet e Kosovës inkurajohen të ndërmarrin për të përmirësuar menaxhimin dhe qeverisjen e migracionit dhe për t’iu përgjigjur më mirë lëvizjeve të fundit migratore.