Kosova: Trendet e Migrimit Kërkojnë një Qasje të Re Strategjike

Raporti i ri i politikave të Grupit të Ballkanit “Kosova: Trendet e Migracionit Kërkojnë Një Qasje të Re të Politikave” ofron një analizë të thelluar e trendëve të migrimit në Kosovë, të cilat kanë kaluar nga emigrimi i parregullt në atë të rregullt, strukturat institucionale për qeverisjen e migracionit dhe potenciali për zhvillim socio-ekonomi përmes migrimit. Raporti gjithashtu ofron një sërë rekomandimesh institucionale dhe të politikave të cilat institucionet e Kosovës inkurajohen të ndërmarrin për të përmirësuar menaxhimin dhe qeverisjen e migracionit dhe për t’iu përgjigjur më mirë lëvizjeve të fundit migratore.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More