Monitorimi i Proceseve Penale

Ky manual ofron njohuri të zgjeruara dhe një metodologj për gazetarët e rajonit i cili ka për qëllim të iu ndihmojë në realizimin e rolit të tyre vëzhgues dhe raportues në fushën e Sundimit të Ligjit. Kuptimi i drejtë i procedurave penale dhe mirëkuptimi e vlerësimi i rëndësisë se raportimit profesional dhe etik, i mundëson gazetarëve të informojnë drejtë publikun, i cili ka shumë nevojë të njoftohet me punën e gjyqësorit në këtë fushë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More