Monitorimi i Proceseve Penale

Published at: 13 Maj 2019

Ky manual ofron njohuri të zgjeruara dhe një metodologj për gazetarët e rajonit i cili ka për qëllim të iu ndihmojë në realizimin e rolit të tyre vëzhgues dhe raportues në fushën e Sundimit të Ligjit. Kuptimi i drejtë i procedurave penale dhe mirëkuptimi e vlerësimi i rëndësisë se raportimit profesional dhe etik, i mundëson gazetarëve të informojnë drejtë publikun, i cili ka shumë nevojë të njoftohet me punën e gjyqësorit në këtë fushë.