Shqipëri: Shkarkimi i Presidentit, në Varësi të Përkufizimit “Shkelje e Rëndë” e Kushtetutës

Published at: 7 Kor 2021

Artikulli i ri i Grupit për Ballkan “Shqipëri: Shkarkimi i Presidentit, në varësi të përkufizimit “shkelje e rëndë” e Kushtetutës”, përshkruan dhe analizon skenarët e mundshëm pas shkarkimit të Presidentit Ilir Meta nga Kuvendi i Shqipërisë më 9 qershor 2021. Rasti tani është duke u shqyrtuar nga Gjykata Kushtetuese.  Ky artikull ofron një analizë të thellë ligjore dhe procedurale të të gjithë procesit të shkarkimit të Presidentit dhe zgjedhjes së Presidentit të ri, nëse Gjykata Kushtetuese vendos për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta.