Explore Our Goverment
Departments

We are offering the following information's about us that what we actually.

Policy Idea Lab

Policy Idea Lab Platforma Policy Idea Lab synon të krijojë një hapësirë të re ku politikbërësit, zyrtarët e institucioneve, këshilltarët, ekspertët, komuniteti i shoqërisë civile, akademikët, të tjerë, shkëmbejnë njohuritë dhe praktikat e tyre e, diskutojnë proceset e bërjes së politikave dhe gjenerojnë zgjidhje për agjendat kryesore për institucionet dhe qytetarët. Policy Idea Lab do […]
Read More

E Gjelbër dhe Digjitale

E Gjelbër dhe Digjitale Në kuadër të programit të Integrimeve Evropiane dhe Avansimit të Politikave, platforma “E Gjelbër dhe Digjitale” synon të trajtojë nevojat më urgjente të politikave për të ndihmuar si tranzicionin e gjelbër ashtu edhe atë digjital. Gjatë dekadës së fundit, njerëzimi është përballur me dy sfida kryesore: nevojën për një tranzicion të […]
Read More

Përkrahje me ekspertë për dialogun dhe institucionet e Kosovës

Mbështetje e politikave për dialogun me Serbinë, ligjbërje dhe mbikëqyrje, siguri, politikë...
Read More

Dialogu i Politikave

Promovon dialogun e brendshëm të Kosovës, kohezionin dhe agjendën reformuese.
Read More

Të rinjtë në politikë

Është një program trajnimi për të rinjtë e përfshirë në politikat shtetërore, qeverisjen dhe bashkëpunimin rajonal. Programi synon të rrisë përfshirjen e të rinjëve dhe forumeve rinore brenda partive politike.
Read More

Platforma e Dialogut

Promovon procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke informuar publikun e gjerë dhe duke gjeneruar debat për marrëveshjet, përfitimet dhe sfidat e Dialogut.
Read More

Gratë në Politikë

Promovon fuqizimin e grave dhe vajzave; sigurinë e tyre në gjithëpërfshirje; dhe është e përkushtuar për të forcuar ndikimin dhe shtrirjen e Grupit të Grave në të gjithë Kosovën.
Read More

Forumi i Politikave

Një Forum Avokimi i Organizatave Jo-Qeveritare të nivelit të lartë i angazhuar për të forcuar dialogun midis shoqërisë civile dhe institucioneve.
Read More

Grupi për Avokimin e Politikave Kosove Serbi

Një forum për bashkëpunimin ndërkufitar të shoqërisë civile që synon të komunikojë, promovojë dhe forcojë dialogun Kosovë - Serbi.
Read MoreQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More