Policy Idea Lab

Platforma Policy Idea Lab synon të krijojë një hapësirë të re ku politikbërësit, zyrtarët e institucioneve, këshilltarët, ekspertët, komuniteti i shoqërisë civile, akademikët, të tjerë, shkëmbejnë njohuritë dhe praktikat e tyre e, diskutojnë proceset e bërjes së politikave dhe gjenerojnë zgjidhje për agjendat kryesore për institucionet dhe qytetarët. Policy Idea Lab do të shërbejë si hapësirë kreative, ku analizohen politika të rëndësishme dhe ndërtohen rekomandime për përfitimin e institucioneve publike, komunitetit të politikave dhe publikut të gjerë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: