Policy Idea Lab

Platforma Policy Idea Lab synon të krijojë një hapësirë të re ku politikbërësit, zyrtarët e institucioneve, këshilltarët, ekspertët, komuniteti i shoqërisë civile, akademikët, të tjerë, shkëmbejnë njohuritë dhe praktikat e tyre e, diskutojnë proceset e bërjes së politikave dhe gjenerojnë zgjidhje për agjendat kryesore për institucionet dhe qytetarët. Policy Idea Lab do të shërbejë si hapësirë kreative, ku analizohen politika të rëndësishme dhe ndërtohen rekomandime për përfitimin e institucioneve publike, komunitetit të politikave dhe publikut të gjerë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More