E Gjelbër dhe Digjitale

Në kuadër të programit të Integrimeve Evropiane dhe Avansimit të Politikave, platforma “E Gjelbër dhe Digjitale” synon të trajtojë nevojat më urgjente të politikave për të ndihmuar si tranzicionin e gjelbër ashtu edhe atë digjital. Gjatë dekadës së fundit, njerëzimi është përballur me dy sfida kryesore: nevojën për një tranzicion të gjelbër drejt qëndrueshmërisë dhe nevojën për një tranzicion digjital drejt politikave dhe zhvillimit të udhëhequr nga teknologjia. Asnjëra nuk mund të arrihet pa tjetrën.

Ne jemi të përkushtuar për të avancuar Agjendën e Gjelbër, për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm dhe për të adresuar çështjet më urgjente, si siguria e furnizimit me energji, duke ofruar zgjidhje praktike dhe të duhura të politikave. Procesi i politikave, ligjbërja dhe harmonizimi janë jetike për të avancuar zgjidhjet për zhvillim të qëndrueshëm, si vendor ashtu edhe rajonal. Grupi për Ballkan është i përkushtuar të përdorë të gjitha burimet e veta të politikave dhe avokimit për të mbështetur këtë qëllim, si për qytetarët ashtu edhe për ligjvënësit.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More