Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri

Published at: 27 Sht 2022

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri. Kjo analizë ofron një hulumtim të problemeve që përcjellin funksionimin e tij dhe po ashtu rekomandon ndryshimet ligjore dhe strukturore që do të sillnin në përmirësimin e punës dhe funksionimit të KSK-së.