Përfaqësimi i Kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë Politike dhe Juridike

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Përfaqësimi i kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë politike dhe juridike, ofron një analizë të detajuar mbi sfidat e Kosovës në CEFTA. Në mënyrë paradoksale, UNMIK-u ende përfaqëson Kosovën në CEFTA (Marrëveshja për Tregëti të Lirë të Europës Qendrore). Qeveria e Kosovës duhet të zhvilloj një çasje proaktive me veprime konkrete, në mënyrë që të përfitoj mbështetje për inicimin e heqjes së UNMIK-ut nga CEFTA.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: