Përfaqësimi i Kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë Politike dhe Juridike

Published at: 22 Nën 2021

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Përfaqësimi i kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë politike dhe juridike, ofron një analizë të detajuar mbi sfidat e Kosovës në CEFTA. Në mënyrë paradoksale, UNMIK-u ende përfaqëson Kosovën në CEFTA (Marrëveshja për Tregëti të Lirë të Europës Qendrore). Qeveria e Kosovës duhet të zhvilloj një çasje proaktive me veprime konkrete, në mënyrë që të përfitoj mbështetje për inicimin e heqjes së UNMIK-ut nga CEFTA.