Kjo lëvizje e vazhdueshme…

Kishte kohëra kur qytetarët e Kosovës e kishin shumë të vështirë të shkonin në Serbi. Sot, kjo lëvizje është bërë më e lehtë dhe është ndjenjë gëzimi të jesh në gjendje të udhëtosh në Serbi me veturë private. Marrëveshja për targa, e arritur në vitin 2011 mes Kosovës dhe Serbisë si rezultat i dialogut teknik […]

Rinia, Marreveshjet dhe Dialogu

Dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja në mes të Kosovës dhe Serbisë, i cili ishte iniciuar në vitin 2011, synon të nxisë bashkëpunimin ndërmjet qeverive, të mbështesë rrugëtimin e tyre drejt BE-së dhe të përmirësojë jetën e njerëzve në të dy anët. Rrjedhimisht marrëveshjet e arritura gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja ndikojnë në jetën e […]

Liria E Lëvizjes Në Kosovë – Ndërmjet Marrëveshjeve Formale Dhe Realitetit

Marrëveshja për lirinë e lëvizjes u nënshkrua nga Beogradi dhe Prishtina në korrik të vitit 2011 si pjesë e një dialogu teknik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe kishte për qellim zgjidhjen e çështjeve të lirisë së lëvizjes, andaj, në fakt paraqet përgjigjen në çështjen së në çfarë mënyre mund të lëvizin qytetarët brenda Kosovës, […]

Efektet e marrëveshjeve teknike: Perspektiva rome

Komuniteti rom është njëri nga komunitetet më të margjinalizuara në Kosovë. Në mesin e problemeve të shumta me të cilat ata ballafaqohen është edhe mungesa e dokumenteve civile të Kosovës. Disa romë, për arsye të ndryshme, nuk  kishin të drejtë të marrin dokumente civile të Kosovës. Kjo mungesë e dokumenteve ndikoi në margjinalizimin e mëtejshëm […]

Ngarkesë toksike, transportim i sigurt – Efektet e zbatimit të Marrëveshjes mbi Certifikatat ADR

Marrëveshja për njohjen reciproke të certifikatave ADR (25 prill 2016) në mes të Kosovës dhe Serbisë, e arritur në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-së, ka kontribuar në lëvizjen e lirë të mallrave të rrezikshme dhe ka lejuar operimin ekonomik të kompanive kosovare që punojnë në këtë sektor, në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare. Certifikata […]

Alo, Kosova?

“Konsumator i nderuar, kodi i vjetër +377 tash e tutje nuk është funksional. Ju lutëm përdorni kodin e ri shtetëror +383”. Ky ishte mesazhi që një prej operatorëve telefonik në Kosovë po u dërgonte klientëve të tij për t’i njoftuar ata me ndryshimin e kodit telefonik, pas marrëveshjes së arritur në mes të Prishtinës dhe […]

Vijat ndarëse, dhe pikat ndërlidhëse në to (IBM)

Në kuadër të dialogut teknik të ndërmjetësuar nga BE-ja, në dhjetor të 2011-ës, Kosova dhe Serbia arritën Marrëveshje për Menaxhimin e Integruar të Kufirit, ndryshe i njohur si IBM (Integrated Border Management). Marrëveshja rregullon bashkëpunimin ndërkufitar përfshirë pikë-kalimet e përbashkëta, komunikimet e rregullta në mes të autoriteteve policore, doganore dhe agjencive tjera. Arritja e marrëveshjes […]

Dështimi i gjyqësorit të Kosovës në komunikim me publikun

24 korrik 2019 – Sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i shkëputur nga qytetarët. Marrëdhënia e ngurtë midis gjyqësorit dhe publikut paraqet një pengesë të madhe për të komunikuar drejtësinë tek populli. Boshllëqet në komunikim kanë kontribuar ndjeshëm në perceptimet negative të qytetarëve ndaj institucioneve gjyqësore dhe drejtësisë që ata i shërbejnë. Si e tillë, […]

Konteksti më i gjerë i dialogut teknik Beograd-Prishtinë

Gati 60 vjet negociata midis administratave të ndryshme lokale në territorin e ish-Jugosllavisë lidhur me ndikimet territoriale dhe infrastrukturën janë të rëndësishme për formësimin e dialogut teknik midis Prishtinës dhe Beogradit. Mësimet kryesore të nxjerra gjatë kësaj periudhe të gjatë janë se ndërhyrjet e (rralla) të qëllimta të jashtme në infrastrukturën fizike kanë ndikuar thellësisht […]