Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Poziv za prijave za program obuke „Mladi u politici“

Program obuke “Mladi u politici” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni u političkim...

Skupština Kosova: Povećanje delotvornosti putem poboljšanja Poslovnika o radu

14. april 2020. – Novi izveštaj o politikama Balkanske grupe o Poslovniku o radu Skupština Kosova pokriva ključne aspekte,...

Pismo upućeno ministru spoljnih poslova i dijaspore Glauku Konjufci, i ministarki kulture, omladine i sporta, Vlori Dumoshi

13. mart 2020. – Balkanska grupa je poslala pismo ministru spoljnih poslova i dijaspore, Glauku Konjufci, i ministarki kulture,...

Training: Efficient use of Social Media and Communication with the Public

3 March 2020 – Balkans Group organised a social media training for women MPs and women Municipal Assembly members...

Pismo upućeno premijeru Kosova, Albinu Kurtiju

Angažovanje u dijalogu sa Srbijom Februar 2020. – Balkanska grupa je poslala pismo premijeru Kosova, Albinu Kurtiju, o neophodnim...

Conference: Women Caucus: Influencing Policy Making and Fostering Outreach

19 February 2020 – Balkans Group organised the final conference in the framework of the “Fostering the Women Caucus’...

Pismo upućeno ministarki pravde, Albuleni Haxhiu

Ključni koraci za unapređenje reformi u oblasti vladavine pravahiu Februar 2020 – Balkanska grupa je poslala pismo ministarki pravde,...

Pismo upućeno predsedniku, predsedništvu Skupštine Kosova i šefovima parlamentarnih grupa

Povećanje odgovornosti i raspodele skupštinskih odbora. 9. februar 2020. – Ovim pismom zagovaranja, Balkanska grupa je apelovala na predsedništvo...

Priština: Konsultacije o unapređenju uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju

17. januar 2020. – Balkanska grupa organizovala je šeste i poslednje konsultacije u okviru projekta „Jačanje uloge kluba poslanica...