Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Conference: Women Caucus: Influencing Policy Making and Fostering Outreach

19 February 2020 – Balkans Group organised the final conference in the framework of the “Fostering the Women Caucus’...

Pismo upućeno ministarki pravde, Albuleni Haxhiu

Ključni koraci za unapređenje reformi u oblasti vladavine pravahiu Februar 2020 – Balkanska grupa je poslala pismo ministarki pravde,...

Pismo upućeno predsedniku, predsedništvu Skupštine Kosova i šefovima parlamentarnih grupa

Povećanje odgovornosti i raspodele skupštinskih odbora. 9. februar 2020. – Ovim pismom zagovaranja, Balkanska grupa je apelovala na predsedništvo...

Priština: Konsultacije o unapređenju uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju

17. januar 2020. – Balkanska grupa organizovala je šeste i poslednje konsultacije u okviru projekta „Jačanje uloge kluba poslanica...

Mitrovica: Konsultacije o unapređenju uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju

15. januar 2020. – Balkanska grupa organizovala je peti okrugli sto u nizu konsultacija u okviru projekta „Jačanje uloge...

Gnjilane: Konsultacije o podsticanju uloge žena poslanika putem regionalnog dosega

19. decembar 2019. – Balkanska grupa organizovala je četvrti okrugli sto iz niza konsultacija u okviru projekta „Jačanje uloge...

Kosovo 2020: Pozamašna agenda za novu vladu

18. decembra 2019. Novi izveštaj Balkanske grupe predstavlja izazovnu agendu nove vlade. Prevremeni izbori koji su održani 6. oktobra...

Kuni Miyake: Azijski vek i indo-pacifička vizija: Izazovi i mogućnosti za male nacije

13. decembar 2019. – Balkanska grupa je u petak, 13. decembra 2019, bila domaćin diskusije o savremenom razvoju u...

Peć: Konsultacije o podsticanju uloge ženskog poslanika kroz regionalno informisanje

4. decembar 2019. – Balkanska grupa organizovala je drugi okrugli sto iz niza konsultacija u okviru projekta „Jačanje uloge...