Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Fokus Grupi në Ferizaj – Fushata kundër radikalizimit “Mbështetje për premtimin”

14 nëntor 2016 – Sot, Grupi për Ballkan mbajti një takim me një tjetër fokus grup, me të rinjtë...

Fokus grupi në Drenas – Fushata kundër radikalizimit “Mbështetje për premtimin”

11 nëntor 2016 – Prindër të moshës 45-65 vjeç morën pjesë në diskutimin e fokus grupeve  të organizuar nga...

Hulumtim – Fushata kundër radikalizimit “Mbështetje për premtimin”

Nëntor 2016 – Grupi për Ballkan zhvilloi njëmbëdhjetë intervista në nëntor të vitit 2016, në Ferizaj, Drenas dhe Vushtrri....

Tryezë e rrumbullakët me udhëheqësit e Kosovës

25 tetor 2016 – Sot mundësojmë një raund të ri të dialogut politik me udhëheqësite pesë partive politike parlamentare....

Tryezë e rrumbullakët me shoqërinë civile, përfaqësues të mediave, përfaqësues politikë në Preshevë

29 shtator 2016 – Grupi për Ballkan organizoi një tryezë të rrumbullakët me shoqërinë civile, aktivistët e mediave, anëtarë...

Raund i ri i dialogut me nënkryetarë të partive

15 shtator 2016 – Mundësuar nga Grupi për Ballkan, përfaqësues të pesë partive politike u takuan sot në Prishtinë...

Udhëheqësit e Kosovës takohen për të dialoguar

5 gusht 2016 – Sot, udhëheqësit e Kosovës u takuan për të diskutuar për çështjet që kanë shkaktuar kundërthënie...

Tryezë e rrumbullakët me përfaqësues të lartë të partive

13 korrik 2016 – Me iniciativë të Grupit për Ballkan dhe në partneritet me Institutin D4D, përfaqësues të lartë...

Dialogu politik – Tryezë e rrumbullakët me kryetarë e nënkryetarë

4 korrik 2017 – Mundësuar nga Grupi për Ballkan, kryetarët dhe nënkryetarët e partive parlamentare VV, LDK, PDK, AAK, NISMA...