Përmbledhje e projektit “Promovimi dhe komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”

3 prill 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka përmbyllur me sukses implementimin e projektit “Promovimi dhe Komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”. Gjatë këtij projekti, në Kosovë dhe Serbi janë implementuar 82 aktivitete duke përfshirë: artikuj të shkruar për projektin, punëtoritë, tryeza të rrumbullakëta, TV debatet, seminaret, […]

Punëtori: Informim i studentëve lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë

05 Mars 2020 – Grupi për Ballkan ka organizuar një punëtori lidhur me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë me studentët nga universitetet në Prishtinë si AAB, UBT, Kolegji Universum dhe Universiteti i Prishtinës. Përmes kësaj punëtorie, BPRG ka informuar studentët dhe ka nxitur debat në mes tyre lidhur me procesin e dialogut në […]

Marrëveshjet e dialogut teknik Kosovë-Serbi: Përshtypjet në terren

Në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian: “Promovimi dhe Komunikimi i Përfitimeve nga Dialogu Kosovë-Serbi, i Ndërmjetësuar nga BE-ja”, anëtarët e Grupit për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG): Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (KCSS), OJQ Aktiv dhe Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë (BCSP), kanë kryer një studim që për qëllim […]

Punëtori: Diskutim lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë

25 Shkurt 2020 – Grupi për Ballkan ka mbajtur një punëtori lidhur me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë me studentët e Fakultetit Juridik dhe Fakultetit Filozodik- Departamenti i Shkencave Politike dhe Departamenti i Historisë nga Universiteti i Prishtinës. Përmes kësaj punëtorie, BPRG ka nxitur diskutim lidhur me procesin e dialogut në mes të […]

Tryezë Diskutimi: Perspektiva mbi Marrëveshjet e Dialogut Teknik midis Kosovës dhe Serbisë

21 shkurt 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) organizoi në Prishtinë tryezën e diskutimit “Perspektivat mbi marrëveshjet e dialogut teknik midis Kosovës dhe Serbisë”. Tryeza lansoi publikimin e  një broshure që përmban artikuj të shkruar nga qytetarë dhe profesionistë nga Kosova dhe Serbia të cilët sjellin pikëpamjet dhe përvojat e tyre personale […]

KSPAG pjesë e Forumit të OSHC-ve: “Dialogu i drejtpërdrejtë si një mjet për stabilitetin rajonal”

4 shkurt 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi mori pjesë në forumin e OSHC-së: “Dialogu i drejtpërdrejtë si një mjet për stabilitetin rajonal” me një panel që diskutonte perspektivat e dialogut të lehtësuar nga BE midis Beogradit dhe Prishtinës. Ky panel, i bërë nga Znj. Sonja Licht, presidente e BFPE, Z. Naim Rashiti […]

KSPAG organizoi takimin e pestë të Komitetit Drejtues

3 shkurt 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka mbajtur takimin e pestë dhe të fundit të Komitetit Drejtues për të diskutuar arritjet e aktiviteteve të zbatuara për promovimin dhe komunikimi i përfitimeve të marrëveshjeve teknike të dialogut teknik Prishtinë-Beograd. Gjatë takimit në mënyrë të detajuar është diskutuar rreth rezultateve të aktiviteteve […]

KSPAG organizoi takimin e katërt të Komitetit Drejtues

23 shtator 2019 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka mbajtur takimin e katërt të Komitetit Drejtues për të diskutuar arritjet e aktiviteteve të zbatuara për promovimin dhe komunikimi i benefiteve të marrëveshjeve teknike të dialogut teknik Prishtinë-Beograd. Anëtarët e Komitetit Drejtues të KSPAG kanë prezantuar një analizë të hollësishme të rezultateve të […]

KSPAG organizoi mbledhjen e tretë të Komitet Drejtues

10 korrik 2019 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) mbajti takimin e tretë të Komitetit Drejtues të organizuar nga OJQ-ja Aktiv në Mitrovicë të Veriut. Anëtarët e konsorciumit të KSPAG shqyrtuan dhe diskutuan aktivitetet dhe ecurinë e projektit “Promovimi dhe Komunikimi i Përfitimeve të Dialogut të Lehtësuar të BE-së Kosovë-Serbi” financuar nga Bashkimi […]

Konferenca ndërkombëtare “Njëzet vite pas: Perspektivat dhe sfidat për Ballkanin Perëndimor”

29 maj 2019 – Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) dhe Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG) organizuan konferencën ndërkombëtare me temën “Njëzet vite pas: Perspektivat dhe Sfidat për Ballkanin Perëndimor”. Konferenca u organizua me rastin e njëzet vjetorit të ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Konferenca ka shtjelluar disa nga sfidat më […]