Grupi për Ballkan lansoi Policy Idea Lab

28 tetor 2022 Grupi për Ballkan lansoi platformën më të re, “Policy Idea LAB”. Kjo platformë synon të sjellë hapësirë të re, ku zyrtarët, ekspertët, komuniteti i OSHC-ve, akademikët dhe zyrtarët e tjerë publikë, mund të ndajnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për çështje të rëndësishme të politikave për vendin. Policy Idea Lab do të […]

Gjykata Komerciale e Kosovës

Grupi për Ballkan, në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Kosovës, financuar nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë ka lansuar video-animacionin për Gjykatën Komerciale (në 3 gjuhët: Shqip, Anglisht dhe Serbisht), e cila informon për rëndësinë, detyrat dhe kompetencat e gjykatës. Në këtë gjykatë janë të angazhuar një numër i mjaftueshëm i Gjyqtarëve dhe stafit mbështetës […]

Rinisja e Procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Të bërit e objektivave më ambicioze

Pak para se kancelari gjerman Olaf Scholz të rifillojë Procesin e Berlinit në fillim të nëntorit 2022, raporti i ri i politikave të Grupit për Ballkan – Rinisja e Procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Të bërit e objektivave më ambicioze, ofron një analizë gjithëpërfshirëse të procesit të Berlinit. Duke u mbështetur në sukseset dhe të […]

Grupi për Ballkan organizoi Konferencën e Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë – Mundësitë dhe sfidat”

18 tetor 2022 Grupi për Ballkan organizoi Konferencën Vjetore “Të Rinjtë në Politikë – Mundësitë dhe sfidat”, me pjesëmarrës të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë”. Panelistë në këtë konferencë ishin Ambasadori Norvegjez z. Jens Erik Grøndahl, përfaqësueset e partive politike znj. Fitore Pacolli (LVV), znj. Shqipe Mjekiqi (LDK), znj. Vlora Çitaku (PDK) dhe znj. […]

Çdo kryeqytet ka një tregim! T’i vizitojmë ato!

Gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor po negociojnë lëvizjen e lirë me letërnjoftime për qytetarët e Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Bosnje dhe Hercegovinës, Shqipërisë dhe Serbisë në kuadër të Procesit të Berlinit. Grupi për Ballkan fuqimisht avokon avancimin e bashkëpunimit rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, promovimin e të drejtave të qytetarëve […]

Regjimi i vizave për Kosovën: A do t’i japë BE fund kësaj agonie të gjatë?

Raporti i ri i politikave të Grupit për Ballkan Regjimi i vizave për Kosovën: A do t’i japë BE fund kësaj agonie të gjatë? ofron analiza dhe informacione të hollësishme për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën dhe argumenton se vonesat e BE-së në miratim janë krejtësisht të paarsyeshme. Në dekadën e fundit, Kosova ka shënuar […]

Grupi për Ballkan organizoi vizita studimore për “Të rinjtë në politikë”

03 tetor 2022 Si pjesë e Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në politikë”, Grupi për Ballkan organizoi vizitë studimore në institucionet e Republikës së Kosovës. Fillimisht u vizitua Gjykata Kushtetuese ku të rinjtë u pritën nga gjyqtarët, znj. Selvete Gërxhaliu Krasniqi dhe z. Nexhmi Rexhepi, të cilët gjatë prezantimit të tyre diskutuan mbi rolin dhe rëndësinë […]

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e tretë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në politikë” 2022

03 tetor 2022 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e tretë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022. Pjesëmarrës në trajnim ishin anëtarë të rinj nga të gjitha partitë politike, të cilët mësuan tema dhe aftësi të reja. Fjalën hyrëse e mbajti Përfaqësuesi i Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, […]

Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri. Kjo analizë ofron një hulumtim të problemeve që përcjellin funksionimin e tij dhe po ashtu rekomandon ndryshimet ligjore dhe strukturore që do të sillnin në përmirësimin e punës dhe funksionimit të KSK-së.