BPRG

Grupi për Ballkan është organizatë jo-qeveritare, e pavarur, jopartiake, e përkushtuar për të kontribuar në shtet-ndërtimin dhe harmoninë shoqërore në Kosovë dhe për të lehtësuar pajtimin shtetëror në Kosovë dhe paqen në Ballkanin Perëndimor. Përmes hulumtimeve, analizave, avokimit, dialogut të politikave si dhe ekspertizës së bazuar në prova, qëllimi ynë përfundimtar është të sjellim rajonin më afër BE-së.

Qeverisja e Mirë dhe Gjithëpërfshirëse

Bashkëpunimi Rajonal dhe Marrëdhëniet e Mira Fqinjësore

Integrimet Evropiane dhe Ndryshimi i Politikave

Platforma e Gjelbër
dhe
Digjitale

Artikuj dhe Opinione

Dialogu Info

Platforma dialogu-info synon të informojë publikun e gjerë për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, duke i paraqitur ngjarjet e dialogut në mënyrë më të kondensuar, duke u fokusuar në ofrimin e informacionit më të vizualizuar.

KSPAG

Forum i bashkëpunimit ndërkufitar në mes të shoqërisë civile që synon të komunikojë, promovojë dhe forcojë dialogun drejt normalizimit të plotë midis Kosovës dhe Serbisë dhe shoqërive të tyre.

DONORS

PARTNERSQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More